FD

Jsou školy, kde si studenti vyzkouší svoje znalosti v praxi jen velmi málo nebo vůbec. Tohle ale rozhodně není náš případ. Kdo se nebojí, může se ihned zapojit.

Jako příklad může posloužit realizace nového systému pro monitorování dopadů dopravy na životní prostředí, na kterém naši studenti pracují. Systém je založen na technologii senzorických sítí a umožňuje sledování pohybu škodlivin v ovzduší v reálném čase včetně rozložení jejich intenzity – na rozdíl od standardního vyhodnocování pomocí matematických modelů. Toto řešení, vyvinuté v Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT v Praze, je v České republice zcela unikátní. Navíc pokud bude pilotní provoz úspěšný, počítá se s dalším rozšířením systému do ekologicky zatížených lokalit po celé České republice.

A další projekty budoucnosti čekají, až je zrealizuješ ty. Příležitost je zrovna před tebou a my budeme jen rádi, když ji využiješ.

Sdílet:
FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon