FJFI_foto_masterclaasses

Víte že, je již více než šedesát přihlášených středoškoláků a středoškolaček, kteří se v pátek 7. dubna na semináři nazvaném Staň se na den částicovým fyzikem, seznámí s hlavními myšlenkami standardního modelu elementárních částic popisujícího mikrosvět. Poznají také postupy, které se využívají při zkoumání základních vlastností hmoty.

Seminář s experimentem pořádá katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze ve spolupráci se sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků, EPS Young Minds Prague a bude zahájen v hlavní budově fakulty (Břehová 7, Praha 1) v 9.30 hodin.

Studenty zde čekají přednášky z částicové fyziky, na ně pak naváže praktické cvičení. Středoškoláci si vyzkouší postupy spojené s objevy nových částic a budou analyzovat reálná data z experimentů ALICE ATLAS na urychlovači LHC CERNu. Experiment se bude paralelně konat na dalších sedmi partnerských univerzitách a laboratořích, mj. na univerzitě v Římě, na finské univerzitě v Jyväskylä, na brazilské univerzitě v Sao Paulo a Brookhavenské národní laboratoři v USA.

Jedná se o mezinárodní projekt „International Masterclasses“, který zajišťují vědci z 210 univerzit a laboratoří v 53 zemích světa. Umožňuje středoškolákům pracovat bok po boku s vědcizískat představu, jak funguje moderní výzkum ve fyzice částic.

Pokud nejste letos přihlášeni, tak nás sledujte a třeba to vyjde příští rok. Stojí to za to.

 

Sdílet:
FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon