DOD_2018_1

DOD_2018_led_uno_tab

Série dnů otevřených dveří, kde se podrobně představují jednotlivé fakulty ČVUT, pokračuje i po Novém roce. Využij tuto unikátní možnost a přijď se během zimních měsíců zahřát do prostor ČVUT, nabitých vědou, technikou a zajímavými lidmi. Na vlastní oči tak uvidíš, jak vypadají laboratoře a posluchárny, co se kde řeší za projekty a co všechno můžeš při budoucím studiu využívat.

Fakulta stavební ČVUT

Fakulta stavební zahájí Den otevřených dveří v pátek 12. ledna 2018 v 9.30 hodin na adrese Thákurova 7, Praha 6. Zjistíš vše o studiu a možnostech uplatnění. Dozvíš se o studijních oborech, o kterých ti povědí nejen pedagogové, ale i absolventi a studenti fakulty. Součástí programu bude i soutěž Hala roku Junior a předávání cen fotografické soutěže Tvýma Očima. Více informací najdeš zde.

Fakulta informačních technologií ČVUT

Fakulta informačních technologií se představí v Nové budově ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, na Dni otevřených dveří ve čtvrtek 25. ledna 2018. Dozvíš se vše o oborech, které zde můžeš studovat, a současní studenti ti zprostředkují zážitky ze studentského života na ČVUT. Aktuální informace hledej na webu.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT

V pátek 26. ledna 2018 můžeš navštívit Masarykáč a to přímo v sídle ústavu na adrese Kolejní 2a, Praha 6. Zúčastnit se zde můžeš řady zajímavých přednášek a prezentací. Podrobnější informace o Dnu otevřených dveří, který bude tentokrát nést název „Jak si poradit s firmou a životem aneb Podnikání ve třech generacích“, najdeš na webu.

Fakulta elektrotechnická ČVUT

Na Fakultě elektrotechnické probíhá Den otevřených dveří paralelně na dvou místech – v Dejvicích, Technická 2, Praha 6, a na Karlově náměstí 13, Praha 2. Vše vypukne v pátek 26. ledna 2018 v 8.30 hod. Těšit se můžeš na prohlídky mnoha zajímavých pracovišť a laboratoří i na podrobné představení všech studijních programů. Nově bude představený program Lékařská elektronika a bioinformatika. Více informací zde.

Fakulta dopravní ČVUT

Dopravka představí nejprve své pracoviště v Děčíně na adrese Pohraniční 1, Děčín a to v úterý 30. ledna 2018. Následně pak v pátek 2. února 2018 představí své pražské prostory na adrese Horská 3, Praha 2. V obou případech tě čekají komentované prohlídky napříč fakultou, chillout zóna a další zajímavosti. Aktuální informace najdeš včas na webu.

 Fakulta strojní ČVUT

Na Fakultě strojní  se uskuteční Den otevřených dveří postupně na dvou místech, nejdříve ve středu 31. ledna 2018 od 9.00 hod. na adrese Technická 4, Praha 6, a následně ve čtvrtek 1. února 2018  na Karlově náměstí 13, Praha 2, od 9.00 hod. Čeká tě prohlídka fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří, seznámení s průběhem přijímacího řízení a dále získáš informace nejen o studiu, ale také o perspektivách absolventů fakulty. Více informací najdeš přímo na webu.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Den otevřených dveří naJaderceproběhne v úterý 30. ledna 2018 ve všech budovách fakulty v Praze na adrese Břehová 7, Praha 1 a Trojanova 13, Praha 2 a také V Holešovičkách 2, Praha 8. Dále na detašovaném pracovišti v Děčíně, Pohraniční 1, Děčín. Na programu budou prohlídky pracovišť, exkurze a krátké přednášky. U interaktivních expozic budeš mít možnost zjistit konkrétní informace od zástupců jednotlivých oborů a popovídat si se studenty fakulty. Aktuální informace hledej na webu.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

V pátek 9. února 2018 má připravený Den otevřených dveří také Fakulta biomedicínského inženýrství a to od 11.00 do 15.00 hod. na adrese Sportovců 2311, Kladno. V průběhu tohoto dne tě čeká kromě informací o škole také akce nazvaná „Jednodenní studium“, při které si vyzkoušíš na vlastní kůži život studenta FBMI. Podrobné informace jsou zde.

Sdílet:
FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon