20130725_210_OMW-Ryszawy

Většina fakult ČVUT vypsala pro budoucí bakaláře mimořádná kola přijímacího řízení do akademického roku 2018/2019. Vyber si svůj obor a podej tentokrát svou přihlášku včas! :-)

Není to vůbec složité, přihláška tě sama povede. Po jejím vyplnění ji musíš ještě vytisknout, podepsat, a spolu s požadovanými přílohami odeslat (nejlépe doporučeně) poštou nebo donést osobně na příslušnou fakultu/součást ČVUT. Nesmíš taky zapomenout zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, ale to už je fakt hračka. 😉

Fakulta stavební

Přijímá uchazeče o programy Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Stavitelství a program Civil Engineering vyučovaný v anglickém jazyce. Přihlásit se můžeš do 31. července 2018.

Fakulta strojní

do 14. září 2018 můžeš podat elektronickou přihlášku ke studiu programů Strojírenství, Teoretický základ strojního inženýrství nebo Výroba a ekonomika ve strojírenství.

Fakulta elektrotechnická

Termín podání přihlášek pro programy Elektrotechnika, energetika a management, Elektronika a komunikace, Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy, Softwarové inženýrství a technologie, Lékařská elektronika a bioinformatika je do 2. září 2018.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Jaderka nabízí nespočet oborů, ze kterých si lze vybírat. Na obor, který si vybereš, si můžeš podat přihlášku do tříletého bakalářského studia v Praze nebo v Děčíně, a to do 11. září 2018.

Fakulta dopravní

Nabírá nové studenty do oborů Dopravní systémy a technika, Inteligentní dopravní systémy, Letecká doprava, Logistika a řízení dopravních procesů, Technologie údržby letadel a Professional Pilot, který vyučuje v angličtině. Deadline pro podání přihlášek je 10. srpna 2018.

Fakulta biomedicínského inženýrství

Přihlášky do bakalářských studijních programů Biomedicínská a klinická technika a Specializace ve zdravotnictví lze podávat do 13. srpna 2018.

Masarykův ústav vyšších studií

Do 19. září 2018 přijímá přihlášky do programu Ekonomika a management a Specializace v pedagogice.

Sdílet:
FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon