Masarykac

Můžeš se hlásit ještě na Masarykáč do mimořádného kola přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a studijní obor Učitelství odborných předmětů.

Přihlášky lze podávat do 23. srpna, přijímací zkouška proběhne 10. září.

Sdílet:
FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon