20180828_222_CVUT-VIC-Ryszawy

Přijď se podívat na Dny otevřených dveří na ČVUT v Praze. Fakulty a Masarykův ústav vyšších studií si pro tebe připravily zajímavé programy. Dozvíš se podrobnosti o studiu i přijímacích zkouškách. Můžeš si popovídat se studenty i zaměstnanci, a nenecháš tak výběr tvé budoucí školy náhodě.

V novém roce se Vám jako první představí Masarykův ústav vyšších studií. Otevřen bude 24. ledna.

Fakulta dopravní a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská budou prezentovat Děčínské pracoviště v pondělí 27. ledna.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská otevře pracoviště v Praze v Březové ulici 28. ledna.

Fakulta strojní se zájemcům představí ve středu 29. ledna. V tento den bude otevřena i Fakulta informačních technologií.

Pražské pracoviště Fakulty dopravní, společně s Fakultou stavební, bude možné navštívit 31. ledna.

Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické a Fakultě biomedicínského inženýrství  se bude konat 7. února.

V Březnu bude ještě možné navštívit Masarykův ústav vyšších studií ve středu 18. březnaFakultu strojní v sobotu 21. březnaFakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou v sobotu 14. března.

Sdílet:
FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon