20190715_123_CVUT-VIC-Ryszawy

V rámci ochranných opatření spojených s pandemií koronaviru dochází ke změnám v přijímacích zařízení na fakultách ČVUT v Praze. Některé fakulty ruší přijímací zkoušky, jiné vyhlašují mimořádné termíny.

Fakulta stavební (FSv) promíjí přijímací zkoušky z matematiky všem uchazečům o bakalářské studium. Všichni uchazeči o studium programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie a Civil Engineering budou přijati pokud splní ostatní podmínky ke studiu. U zájemců o program Architektura a stavitelství se bude konat pouze část  přijímací zkoušky z architektury. Ostatní podmínky pro přijetí zůstávají beze změny a platí i pro druhé kolo, které fakulta vyhlásila. Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení můžeš podat od 1.6. do 31.7.2020.

Fakulta strojní (FS) prodloužila možnost podání elektronické přihlášky do odvolání, nejpozději však do 4. září 2020. Uchazečům z ČR a SR, kteří ukončili nebo ukončí středoškolské studium maturitou, promine děkan písemnou přijímací zkoušku z matematiky. Další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Na Fakultě elektrotechnické (FEL) připravili druhé kolo přijímacího řízení, do kterého se můžeš hlásit do 23.8.2020. Které programy si můžeš vybrat se dozvíš zde.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) promíjí v letošním roce přijímací zkoušky všem uchazečům. Pokud jsi se ještě nepřihlásil, můžeš tak učinit do 7. září 2020 a to bezkontaktně pomocí elektronické přihlášky. Pokud jsi nejsi rozhodnutý, pomůžou ti třeba vysílání kde FJFI ukazuje svá nejzajímavější pracoviště. Záznamy těchto vysílání můžeš najít na jejich Facebooku, nebo stačí kliknout zde.

Fakulta architektury (FA) vyhlásila mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů. Přihlášku můžeš podat v době od 15.6. do 20.7.2020. Přijímací řízení na této fakultě má dvě kola, proto se nezapomeň podívat kdy proběhne a co vše tě v něm čeká. Všechny informace nalezneš na www.fa.cvut.cz

Fakulta dopravní (FD) upustila od přijímacích zkoušek pro tyto bakalářské obory/specializace: Logistika a řízení dopravních procesů, Letecká doprava, Dopravní systémy a technika, Inteligentní dopravní systémy. Pro bakalářské obory Profesionální pilot a Technologie údržby letadel zůstávají přijímací zkoušky v plném rozsahu. Detailní informace naleznete na zde.

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) v současné době sčítá přihlášky do svých programů. Pokud počet uchazečů nepřevýší vyhlášenou kapacitu. Bude pro příslušný program přijímající zkouška mimořádně prominuta. Pokud bude počet uchazečů vyšší než kapacita programu, bude se přijímací zkouška konat v první polovině července. Rozhodnutí se samozřejmě dozvíš osobně, ale pro aktuální informace sleduj Facebook nebo web FBMI.

Fakulta informačních technologií (FIT) nezměnila úroveň obtížnosti přijímací zkoušky, ale zjednodušila některé administrativní kroky. První termín přijímací zkoušky bude posunut na 29. 6., kdy už by měly být maturitní zkoušky ukončeny. Pro ty, kteří se nebudou moci prvního termínu zúčastnit, bude další termín 31. 8. První termín přijímacích zkoušek 29. 6. bude pro fakultu zajišťovat společnost SCIO on-line formou.

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) se mohou maturanti hládit do 21. 8. Na začátku července bylo vyhlášeno mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 pro bakalářský studijní program Ekonomika a management na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Podrobnosti o druhém kole najdeš na webu MÚVS

Sdílet:
FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon