FOTO_ČVUT_FA_DOD_on_line_listopad_2020

Dny plné informací o studiu a podmínkách přijímacích zkoušek. Častokrát i moment kdy se rozhodneš studovat na Fakultě architektury ČVUT. Letos tato důležitá událost proběhne z důvodu protiepidemických opatření převážně v on-line prostředí ve dnech 6. – 8. listopadu.

Jeden z nejlepších způsobů jak získat informace o své budoucí univerzitě je zeptat se právě těch, kteří tam tráví čas. Dostaneš možnosti popovídat si nejen se zástupci fakulty, ale také se stávajícími studenty a dohromady ti zvládnou odpovědět na jakoukoliv otázku. Dále fakulta připravuje kontaktní kurzy výtvarné tvorby a ateliérové výuky, které se uskuteční za předpokladu, že to vládní nařízení umožní a pomůžou ti při přípravě na přijímací zkoušky.

Podrobné informace o on-line dnech otevřených dveří i informace o podmínkách přijetí je možné najít na webu www.fa.cvut.cz v sekci Uchazeči. Pozor! Termín podání přihlášek ke studiu na Fakultě architektury ČVUT je již 30. listopadu 2020.

 

Program on-line dnů otevřených dveří:

Pátek 6. 11. 2020

13.30–15.00 – Vše o studiu na FA ČVUT – on-line přednáška s diskusí o přijímacím řízení, studijních oborech, uplatnění uchazečů i o způsobu výuky na fakultě. Otázky bude možné pokládat přes chat. Přednáška bude streamovaná na YouTube kanálu Fakulty architektury ČVUT a bude ji možné shlédnout tamtéž i později.
15.00–16.15 – On-line kurz deskriptivní geometrie
16.30–18.00 – On-line kurz výtvarné tvorby

 

Sobota 7. 11. 2020

10.00–11.30 – On-line přednáška o architektuře, královské disciplíně umění
13.00–14.30 – On-line pokec se studenty Fakulty architektury ČVUT. Jedinečná příležitost poslechnout si pocity a dojmy ze studia od stávajících studentů. Uchazeči se mohou neformálně zeptat na vše, co je ohledně studia a chodu fakulty zajímá. On-line pokec připravují členové fakultního Spolku posluchačů architektury.

 

Neděle 8. 11. 2020

Nedělní kurzy proběhnou pouze, pokud to aktuální opatření dovolí.
9.00–12.00 – Kontaktní kurz Zažít ateliéry na zkoušku. Kurz je tematicky zaměřený podle studijních programů Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. V ateliérech se studenti Fakulty architektury ve skupině s individuálním pedagogickým vedením učí vytvořit vlastní návrh na zadané téma, který kresbou, modelem i slovem zdokumentují a následně kultivovaně představí a obhájí před ostatními.
13.00–14.45, 15.00–16.45 a 17.00–18.45 Kontaktní přípravný kurz kreslení k talentovým zkouškám se zaměřením na perspektivu, proporce a prostor. Součástí kurzu jsou individuální konzultace domácích prací.

 

Bližší informace o dnech otevřených dveří poskytne Ing. arch. Michaela Mrázová, tel. 736 142 128, e-mail: michaela.mrazova@fa.cvut.cz.
Informace o přijímacím řízení zde.
Přihlášky na jednotlivé workshopy a kurzy on-line dnů otevřených dveří zde.

 

Sdílet:
FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon