52b88b28-3818-4550-8105-2fa769910296

Naše fakulty a součásti stále přijímají k bakalářskému studiu. Do kdy můžeš přidat přihlášku, jaké jsou podmínky k přijetí a jaké možnosti prominutí přijímací zkoušky najdeš na jejich stránkách. Vyber si fakultu a podej přihlášku na www.prihlaska.cvut.cz.

Fakulta stavební (FSv)

Fakulta strojní (FS)

Fakulta elektrotechnická (FEL)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI)

Fakulta architektury (FA)

Fakulta dopravní (FD)

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)

Fakulta informačních technologií (FIT)

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)

Sdílet:
FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon