Fakulta stavební

FSV_A

Naším posláním je vychovávat odborníky se solidním teoretickým základem, který jim v profesním životě umožní vysokou flexibilitu. Podíl vědecko-výzkumné činnosti naší fakulty v posledních letech výrazně vzrostl. Výzkum je zaměřen na řešení teoretických i aplikovaných problémů stavební praxe, podporovaných grantovými systémy ČR nebo EU.

Sídlíme v Dejvicích a další podrobnosti o studiu najdeš na našem webu.

Aktuality fakulty

Všechny aktuality

Další aktuality z ČVUT zde