Seminář vědy a techniky S.V.A.T.

SVAT

S.V.A.T. je technický korespondenční seminář organizovaný studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské určený pro studenty středních škol. Soutěž je pro všechny, kteří mají rádi zajímavé úlohy z matematiky, fyziky, chemie a informatiky. Během školního roku jsou uveřejněny čtyři série úloh, přičemž každá obsahuje příklady od jednoduchých fyzikálních problémů, přes logické hříčky až po experimentální naučné větší tématické celky s vlastním studijním textem.