Webp.net-compress-image

Některé fakulty ČVUT vyhlašují mimořádné termíny přijímacích řízení pro akademický rok 2020/21 do bakalářských studijních programů. Na Fakultu dopravní je možné se hlásit od 1. května 2020 do 7. srpna 2020 pro studium v Praze, a do 25. srpna 2020 pro studium v Děčíně, více informací je zdeFakulta stavební přijímá přihlášky od 1. června 2020 do 31. července 2020, podrobnější informace najdete zde. Na Fakultu strojní lze podat přihlášku nejpozději do 4. září. Podrobnosti jsou k dispozici zde. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská přijímá přihlášky do 7. září a přijímací zkouška pro bakalářské studium je prominuta.

Elektronickou přihlášku můžete vyplnit na www.prihlaska.cvut.cz

Sdílet:
FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon