Fakulta dopravní

FD_A

Naším posláním je výchova absolventů, vědecká, výzkumná a projektová činnost v oblasti dopravy, telematiky a telekomunikací s ohledem na potřeby trhu a s akcentem na moderní technologie, inteligentní dopravní systémy, ekonomické analýzy, vztah dopravy a životního prostředí, energetiku, aj.

Zjisti na našich stránkách co tě zajímá.

Aktuality fakulty

Všechny aktuality

Další aktuality z ČVUT zde